עזרה סיעודית לאחר אשפוז

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז (במימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר)

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אושפזו באופן בלתי צפוי, ולאחר השחרור מבית החולים יוצאים חזרה לקהילה וזאת ללא יכולת לטפל בעצמם. הקרן דואגת למתן 50 שעות סיעוד לניצול עם שחרורו מבית החולים לתקופה של חודשיים או עד קבלת חוק סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על 8,812 ₪ לפי הגדרת הנצרך על פי הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר. המטפל מלווה את הניצול ומסייע לו במשך השבועות הראשונים שלאחר השחרור.

עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בתי החולים, בזמן האשפוז.

  • תקופת הזמן המינימאלית בין בקשה לבקשה תעמוד על 4 חודשים מתאריך קבלתה בקרן של בקשה קודמת.

  • כמות הבקשות המקסימאלית שיאושרו- פעמיים בטווח של שנה קאלנדרית

  • מקרים חריגים יבחנו לגופם. באם נראה שיש צורך במתן שעות קצר מועד למרות חריגה מכללי הזמנים , אחראי התחום יגבש המלצה תוך איסוף מידע נוסף מהגורמים הרלוונטיים. המלצתו תובא לאישור מנכ"ל או גורם אחר שיוסמך מטעמו.

  • הזכאות לסיוע באפיק זה ניתנת לנפגעי שואה:

  1. המקבלים קצבה חודשית בשל נרדפותם ע"י הנאצים.

  2. המקבלים מענק שנתי ע"פ סעיף 4 לחוק ההטבות לניצולי השואה.

Tags: