לחצני מצוקה

מימון לחצני מצוקה

הקרן מממנת לחצני מצוקה לכ- 7,000 ניצולי שואה נצרכים ובני/בנות זוגם, כולל סבסוד של שירותי רופא, אמבולנס וסייר ביטחון לניצולים בודדים או בעלי בעיה בריאותית, ובכך ניתן מענה לצורך במתן שירותי חירום ולצורך בתחושת ביטחון. המנויים מיועדים לניצולי שואה אשר עונים על הקריטריונים לקבלת עזרה מהקרן,  ובתנאי שההכנסה החודשית  של מגיש הבקשה אינה עולה על 7,671 ₪  לפי הגדרת הנצרך על פי הרשות לזכויות ניצולי שואה (הלשכה לשיקום נכים לשעבר) במשרד האוצר.

בבתי המנויים מותקן לחצן מצוקה דרך עזר-פון קבוצת שח"ל, וזאת ללא כל תשלום בגין ההתקנה. התשלום החודשי ימומן על ידי הקרן ואילו ניצול השואה ישלם השתתפות עצמית כ-105 ₪ לשנה (עד ארבעה תשלומים ובאחריות הספק). זכאי העומד בקריטריונים אשר בעת אישור הקרן, גילו 80  ומעלה או אשר זכאי גם לתוספת שעות סיעוד מהקרן, לא ישלם השתתפות עצמית כלשהיא.

לניצולי השואה ניתנת יחד עם לחצן המצוקה "חבילת זהב" המקנה שירותים נוספים הכוללים: 

  • ביקור רופא 24 שעות, לילה, שבתות וחגים בהשתתפות עצמית של 25 ₪.
  • אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים (במקרים בהם לא ניתן החזר מקופת חולים) בהשתתפות עצמית של 27 ₪.
  • סייר ביטחון במקרה של חשש לביטחון – חינם.
  • טיפול שיניים חירום, דרך מרפאות הסדר - חינם.

תהליך הקבלה של הבקשות עד להתקנת לחצן המצוקה הנו מספר שבועות. הפניות נענות על בסיס מקום פנוי בלבד.

טופס בקשה ללחצן מצוקה 

Tags: