פרוייקט חיים בכבוד

חיים בכבוד - שיפוץ בתי ניצולים

פרויקט חיים בכבוד – ניידת שיפוצים לניצולי שואה נזקקים:
 
במסגרת פעולתה של הקרן לרווחת נפגעי השואה נפתח פרויקט חדש בשיתוף עם החברה להשבת רכוש נספי השואה, שהחל את דרכו במרס 2011. במסגרת הפרויקט משופצים דירות של ניצולי שואה ברחבי הארץ. שיפוצים כוללים מגוון של עבודות: שיפוצים כללים, עבודות צביעה וטיח, אינסטלציה וחשמל.
 
הקריטריונים למועמדות לפרויקט:
1. ניצולי שואה המקבלים תשלומי מכוח אחד הגורמים הבאים:
* תגמולים ממשרד האוצר – נכה רדיפות הנאצים / חוק יוצאי מחנות וגטאות (לא תגמולי לנכי מלחמה)
* רנטה מועידת התביעות – קרן סעיף 2
* רנטת BEG מגרמניה

2. ניצולי שואה בעלי הכנסה חודשית, שאינה עוברת 6000 ₪ ברוטו.

כיצד להגיש בקשה:
יש למלא את הטופס הבקשה ולחתום עליו, חובה לצרף מסמכים הבאים:
* אישור קבלת רנטה BEG או אישור קבלת רנטה "קרן סעיף 2" או תגמולים ממשרד האוצר.
* תדפיס עו"ש מהבנק לשלושה חודשים אחרונים
* צילום ת.ז

Tags: