מחשבון זכאות לגמלת סיעוד

Question 1

Score: 0 של 1
Question 2

Score: 0 של 2
Question 3

Score: 1 של 2
Question 4

Score: 0 של 1
Question 5

Score: 1 של 1
Question 6

Score: 1 של 1
Question 7

Score: 1 של 2

על פי הנתונים שהוזנו אתה עשוי להיות זכאי לגמלת סיעוד.
יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולהגישו בסניף הקרוב למקום מגוריך. 
לתשומת לבך, אם אתה מקבל אחת מהקצבאות הבאות: שרותים מיוחדים לנכים, נפגעי פעולות איבה, יהיה עליך לבחור בין סיעוד לקצבה אותה אתה מקבל.

להמשך טיפול צור קשר עם סניף החברה הקרוב למקום מגוריך.