מחשבון זכאות לגמלת סיעוד

Question 1

Score: 0 של 1
Question 2

Score: 0 של 2
Question 3

Score: 0 של 2
Question 4

Score: 0 של 1
Question 5

Score: 0 של 1
Question 6

Score: 0 של 1
Question 7

Score: 1 של 2

על פי הנתונים שהוזנו אתה ככל הנראה אינך זכאי לגמלת סיעוד.

לבדיקה מדויקת יותר צור קשר עם סניף החברה הקרוב למקום מגוריך.